Privacyverklaring Leefstijlcoach AAF
Leefstijlcoach AAF gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Als je gebruik maakt van diensten van Leefstijlcoach AAF dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de leefstijlcoach/diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Leefstijlcoach AAF heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, zoals het begeleiden van jou in jouw coachingstraject, het verstrekken van een persoonlijk dieetadvies en om materialen vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
Leefstijlcoach AAF bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de begeleiding (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Leefstijlcoach AAF zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere zorgverleners in geval van aanvullende behandeling). Leefstijlcoach AAF heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Leefstijlcoach AAF zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Leefstijlcoach AAF een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Leefstijlcoach AAF blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Leefstijlcoach AAF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-44688704 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Leefstijlcoach AAF kun je contact opnemen met de eigenaar van de praktijk via 06-4468870 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

© 2023 Leefstijlcoach AAF